PubQuiz 12.05 / After Karaoke

Data: 12.05.2015r.

Otwarcie bram: 20:00

Start: 20:00

Gdzie: Klub Studencki Kwadrat, ul Skarżyńskiego 1

We wtorek 12 maja o godz. 20:00 zapraszamy wszystkich tych, którzy lubią rywalizację zespołową na PubQuiz 🙂
O 22:00 zapraszamy na Afterparty z Karaoke ! 🙂

Zbierz swoich przyjaciół i weź udział w PubQuizie !
Do wygrania:
1. miejsce = Kasa, 0,5 l wódki i 2 h bilarda
2. miejsce = 5 L piwa + 1 h bilarda
3. miejsce = 2,5 L piwa + 1 h bilarda

Drużyny proszę zgłaszać w komentarzach w wydarzeniu na Facebook’u 🙂
www.facebook.com/events/696119663849075

Aby potwierdzić drużynę należy dokonać telefonicznej rezerwacji stolika.

Rezerwacje stolików:
Codziennie od godz. 16:00 pod numerem: 12 647 50 78

PUB QUIZ – zasady

1. Quiz (również zwany grą) jest formą rozrywki intelektualnej, która polega na zadawaniu pytań z różnych dziedzin wiedzy przez prowadzącego i odpowiadaniu na te pytania przez drużyny oraz wyłonieniu drużyny zwycięskiej, to znaczy tej, która udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi. Tworzeniem, obsługą oraz przeprowadzaniem Quizu zajmuje się firma: „FabrykaQuizów” dalej zwana organizatorem.

2. Quiz składa się z pytań podzielonych na kategorie. Liczba pytań w kategoriach oraz liczba kategorii jest ustalana indywidualnie dla każdego rodzaju przeprowadzanej gry.

3. Podczas trwania Quizu pytania prezentowane są uczestnikom na kilka sposobów. Podstawową formą prezentowania pytań jest ich czytanie przez prowadzącego. Pytania prezentowane są również w formie filmu, muzyki lub zdjęć. Uczestnicy gry są poinformowani o sposobie przedstawienia pytań przed rozpoczęciem kategorii.

4. Każde pytanie oraz odpowiedź przygotowane przez organizatora potwierdzone są źródłem wiedzy (np. Wielka Encyklopedia PWN, czy Polska Agencja Prasowa, Wikipedia). W przypadku, gdy prawidłowość odpowiedzi przygotowanej przez organizatora poddana jest w wątpliwość przez uczestnika Quizu, może on zażądać podania źródła, z którego korzystał organizator. Żądanie podania źródła odpowiedzi osoba zainteresowana powinna wystosować do organizatora, firmy „FabrykaQuizów” na adres e-mail: fabrykaquizów.pl@gmail.com.

5. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie przygotowane przez organizatora okaże się błędna ma on prawo zastosować „przywilej dobrej woli”. Przywilej dobrej woli to zasada, w myśl której organizator sam nie tworzy odpowiedzi, tylko przedstawia informacje zaczerpnięte z różnych źródeł. Organizator wykorzystując informację z danego źródła jest przekonany o jego poprawności i jego celem nie jest wprowadzenie w błąd uczestników gry. Aby organizator mógł powołać się na powyższy przywilej musi przedstawić zainteresowanym źródło, z którego pochodzi błąd.

6. W trakcie trwania Quizu prowadzący jest upoważniony do zmiany treści pytania lub odpowiedzi na pytania wyłącznie po konsultacji z osobą wytyczoną do tego celu przez organizatora. Dane osoby wyznaczonej przez organizatora do zmiany treści pytań, lub odpowiedzi podczas trwania Quizu są dostępne na stronie internetowej www.pubquiz.pl w zakładce kontakt.

7. Odpowiedzi na pytania zadawane przez prowadzącego zapisywane są przez drużynę na karcie do odpowiedzi. Karta składa się z dwóch części (dwóch kartek) z karty górnej i z karty dolnej. Wykonane są one z papieru samokopiującego, w celu wykonania dwóch identycznych kopii. Po zakończeniu pierwszej części quizu, przedstawiciel drużyny oddaje górną kartę z zapisanymi odpowiedziami prowadzącemu. Po oddaniu górnej karty, wszelkie zmiany na karcie, która zostaje przy drużynie są zabronione pod groźbą dyskwalifikacji.

8. Uczestników gry obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń elektronicznych takich jak telefony komórkowe czy laptopy oraz innych materiałów, które mogą zawierać odpowiedzi na pytania zadawane podczas konkursu. Pisanie wiadomości tekstowych (sms-ów), rozmowy telefoniczne i korzystanie z Internetu podczas Quizu przez biorących w nim udział jest zabronione. Uczestnicy gry nie mogą konsultować pytań i odpowiedzi z osobami, które nie biorą udziału w grze. W przypadku nie przestrzegania zakazu prowadzący ma prawo odjąć punkty lub zdyskwalifikować drużynę, która nie stosuje się do tej reguły.

9. Liczba drużyn uczestnicząca w Quizie oraz liczba osób w drużynie jest ustalana przez prowadzącego przed rozpoczęciem gry.

10. Każda drużyna wymyśla swoją nazwę i wybiera swojego przedstawiciela. Przedstawiciel drużyny jest łącznikiem pomiędzy prowadzącym a drużyną, wpisuje odpowiedzi i punkty na kartach do gry oraz w razie dogrywki odpowiada na pytanie dodatkowe. W przypadku niejasności co do zadanego pytania lub odpowiedzi tylko przedstawiciel reprezentuje drużynę w rozmowach z prowadzącym.

11.Pytania dla wszystkich drużyn są takie same, po przeczytaniu każdego pytania prowadzący upewnia się czy każdy z biorących udział zapoznał się z pytaniem, daje wszystkim czas na odpowiedź, po czym przechodzi do następnego pytania.

12. W pierwszej części Quizu uczestnicy odpowiadają na pytania prezentowane przez prowadzącego.

13. W drugiej części gry drużyny sprawdzają poprawność swoich odpowiedzi poprzez porównanie ich z poprawnymi odpowiedziami prezentowanymi przez prowadzącego.

14. Części Quizu (część pierwsza i część druga) mogą dowolnie przeplatać sie w ramach danej gry. Przed rozpoczęciem gry prowadzący ma obowiązek poinformować o sekwencji w jakiej będą następowały po sobie poszczególne części.

15. Prawidłowa odpowiedź oznacza jeden punkt, zła odpowiedz, lub jej brak zero punktów.

16. Drużyna, która zdobędzie liczbę punktów najbliższą maksymalnej wygrywa.

17. W sytuacji, gdy dwie drużyny zdobędą tą samą liczbę punktów przewidziana jest dogrywka. W dogrywce spotykają się tylko przedstawiciele drużyn i tylko oni mogą opowiadać na pytanie. Pytanie dodatkowe dla zawodników jest takie samo i polega na określeniu liczby jak najbliższej tej, która jest odpowiedzią na dane pytanie.

18. Organizator decyduje o tym czy za udział w danym quizie uczestnicy muszą uiścić opłatę czy też nie. Opłata za udział z grze może wynosić od 1 złotego do 5 złotych. Suma opłat uiszczanych przez uczestników gry jest regulowana interpretacją Departamentu Służby Celnej Ministerstwa Finansów.

19. Kwota zebrana z wpisowego przeznaczona jest na nagrodę. Organizator dopuszcza możliwość podzielenia nagrody pieniężnej, na dowolną ilość nagród kwotowych lub zamianę gotówki na nagrody rzeczowe.

20. Osoby uczestniczące w Quizie, które zostały sfotografowane podczas gry wyrażają zgodę na publikację wizerunku tej osoby firmie FabrykaQuizów na jej stronie internetowej, profilu internetowym na Facebooku oraz materiałach promocyjnych.

21. Decyzja prowadzącego co do kwestii spornych jest jednoznaczna, ostateczna i wiążąca dla wszystkich uczestników.

Cennik klubu Kwadrat
Profil Klub Kwadrat na YouTube.com Profil Klub Kwadrat na FaceBook.com

KLUB OTWARTY:

pon - sob:
nd :
16:00 - 01:00*
16:00- 24:00*

*harmonogram nie obowiązuje podczas imprez

  • Poniedziałek - Środa od 16:00- 21:00 Piwo Tyskie 3,50 zł
  • DART

    Zagraj w darty czyli popularne "rzutki".
  • PIŁKARZYKI - Prawdziwe piłkarskie emocje.


Poniedziałek – Środa od 16:00- 21:00 Piwo Tyskie 3,50 zł


Tribute to Metallica show! – Scream INC

Data: 30.09.2017r.
Start: 20:00
Otwarcie bram: 19:00

qhpkr-logo-podstawowe-ogolne 11949605_10207421469684747_2123109361_n somusic eska-cmyk-outline movemedia_logo logo-dvbox
projekt graficzny: visionproject.pl
coded by: maciejkopec.pl